ΠΡΟΣΟΧΗ!
O Νόμος έχει προβλέψει για την ασφάλεια και τη σωστή διαμονή του κατοικιδίου σας. Να ζητάτε πάντα
την άδεια λειτουργίας και τον αριθμό αυτής. Κατόπιν να διασταυρώνετε τα στοιχεία που σας δίνονται με την αρμόδια Κτηνιατρική Διεύθυνση (που υπάγεται στην Νομαρχία της εκάστοτε περιοχής).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1292/13-4-2006